Život

Život je odrazem toho, jak na něj pohlížíme a velký vliv na něj má také kolektivní vědomí nás lidí – když všichni někde hledají nebezpečí, tak ho nejen vidí, ale hlavně ho spoluvytvářejí. Čím jsme uvědomělejší, tím spokojeněji můžeme jednat a žít v harmonii s celkem.