Technologie

Mnohokrát jsme viděli, jak je technologie využívána k prospěchu, ale i k destruktci. Byť konvevnční věda stále odmítá spoustu myšlenek a někdy si dokonce upravuje měření, aby vše zapadalo do tabulek a nebylo potřeba přepisovat učebnice, pomalu se dostáváme do rozpoložení, kde je akceptována teorie Jednotného Pole, které je původcem všeho v existenci. Pokud bychom měli přístup k pokročilým znalostem, kde by pak ležela hranice? Mohli bychom mít energii zadarmo, zhmotňovat libovolné materiály a přemisťovat se v čase i prostoru rychlostí myšlenky? Rozhodně nám to ale nebude umožněno dokud si neuvědomíme, že jsme všichni propojení jako buňky jednoho grandiózního organismu a že je třeba o každou buňku pečovat s láskou.