Volná energie a evoluce lidstva

Volná energie a evoluce lidstva

Největší mýtus o volné energii je, že neexistuje. Co mají společného Tesla, hinduisté, Atlantida a peněženka, z níž platíte za energii?

Elektřina je přítomná všude v nekonečných kvantech a může pohánět veškeré stroje světa bez potřeby uhlí, ropy, plynu, nebo jakéhokoli jiného paliva.
–Nikola Tesla

Volná energie, energie zdarma, zářivá energie, energie vakua, energie nulového bodu – to je několik jmen pro stejné téma. Téma, které si získává v poslední době čím dál větší pozornost, byť zatím ne v mainstreamových médiích. Představa, že je možné mít energii zadarmo a nemuset tak platit energetickým společnostem, ať už těm národním nebo nadnárodním, ale přináší spoustu otázek. Například:

Když je to tak úžasný objev,  proč stále není dostupný běžnému člověku?
Když tolik vědců s touto technologií experimentuje, proč se o ní ještě všude nemluví? Proč se to neučí na univerzitách?
Když z toho leze víc energie, než se do toho vloží, jak to může fungovat? Bylo by to perpetuum mobile a to narušuje fyzikální zákony!

Některé odpovědi jsou zřejmé, ale jako obvykle – je potřeba se na vše dívat z trochu vyšší perspektivy. Je to rozsáhlé téma, proto je článek rozdělen na menší celky:

Možnosti pokročilých technologií

Pokud víme, jak fungují veškeré síly na úrovni atomů, můžeme s tím dělat hotová kouzla. Zkuste se tomu otevřít a představit si to:

 • narušovat gravitaci (ano, létat bez paliva)
 • tvořit materiály “z ničeho” (konec hladu a nedostupnosti pitné vody, možnost létat daleko do kosmu bez potřeby vozit zásoby jídla a vody)
 • mít neomezenou energii zdarma a všude na planetě
 • instantní léčení všech tzv. neléčitelných nemocí
 • zkvalitnění a zefektivnění zemědělství a celková harmonizace životního prostředí
 • snadná dekontaminace od radioaktivního záření (aktuální zejména ve Fukušimě)
 • …a další

Zní to moc dobře na to, aby to byla pravda, což? Jak si vysvětlit, že by s tím šlo dělat tohle všechno? No, na elementární úrovni jsme my a všechno kolem nás vibrující částice – atomy – energie. Když člověk ví, jak s touto energií pracovat, může dělat v podstatě co se mu zlíbí. Už vás napadá, jakou roli v tom hraje zodpovědnost?

Jestli jste na pochybách, tak vězte, že všichni každý den používáme tuhle energii – totiž naše myšlenky. Při dokonalé koncentraci je lidská mysl schopná vyvolat jevy, které by někdo mohl nazvat “zázrakem”. Stačí se pozastavit např. nad placebo efektem.

Jako jeden ze zásadních nedostatků současného systému považuju třeba to, že nás nikdo od malička neučí, jak tyhle síly v sobě zvládat. Místo toho musíme…. no to nemusím popisovat, vždyť to pociťujeme všichni. Ale zpátky k tématu.

Konvenční věda zatím stále neví třeba to, jak funguje gravitace. Ano, předpověděli gravitony (částice, které způsobují gravitaci), ale ty zatím nebyly experimentálně prokázány. Prý na to na Zemi ani nejsou podmínky.

Pojďme se kouknout na to, proč volná energie není perpetuum mobile.

Volná energie není perpetuum mobile

Zákon zachování energie říká, že žádná energie nemůže vzniknout, ani zaniknout, jen se prostě mění z jedné formy do jiné. Základním principem získávání této tzv. volné energie, je přístup do “jemnější dimenze”, ze které ji lze v neomezeném množství tahat. O této jemnější dimenzi bylo už mnoho napsáno a řečeno, jen pod různými názvy. Možná jste už nějaké její pojmenování zaslechli – Prána, Chi, Akáša, Éter, nebo Protonace.

Nemám potřebu nikoho přesvědčovat o existenci téhle jemnější sféry. Dost výmluvným argumentem je třeba sám život – živočišné nebo rostlinné buňky, které ví co, kdy a kde mají dělat, aby zajistily chod organismu. “Naprogramované” chování atomů při různých chemických reakcích. Obdarovaní lidé s prorockými sny nebo předtuchami, které se vyplní. Opravdu věříte, že jsou to všechno jen nahodilé nesouvislé jevy?

Proč téhle jemnější dimenzi nevěnuje “mainstream” pozornost?

Je to poměrně jednoduché – žijeme v době, kdy je velký důraz kladen na materiální svět. Většina fyzikálních zákonů byla stanovena na základě “pozorovatelného vesmíru”. Zdá se, že cokoli, co přesahuje tento rámec je v konzervativnějších kruzích vědy vystaveno posměchu. Kolik vědců jste kdy slyšeli mluvit o Duši?

Je ovšem zajímavé sledovat, jak moderní vědy – hlavně kvantová fyzika – nacházejí pojítka mezi mikroskopickým světem atomů a naukami dávných civilizací. Ti chlapíci tehdy asi věděli víc, než jsme dlouho byli ochotní přiznat! My pak díky tomu máme možnost pochopit duchovní stránku našich životů i z vědeckého hlediska. Ještě to chvilku zabere, ale vlak už se rozjel.

Volná energie - metafora se sklenicí vodyPoměrně trefná metafora mi v rámci generátorů volné energie přijde sklenice s vodou. Je logické, že když do sklenice napustíte vodu, tak z té sklenice můžete vylít maximálně jen tolik vody, kolik jste do ní napustili. Pokud ale ze sklenice vyléváte vodu a zároveň ji tam dopouštíte, vypadá to, jakobyste ze sklenice vylévali víc, než se do ní vejde. Klíčové je tedy otevřít kohoutek.

Skeptici také nechápou, že k nastartování generátoru volné energie je potřeba do něj na začátku nějakou energii vložit a až pak, když se zařízení naplno rozeběhne, je schopno fungovat jak má.

Než se ponoříme do zkoumání náznaků, že dávné civilizace využívaly pokročilé technologie, nakousneme téma, které nám bude (z hlediska času) nepochybně blíž – totiž
Nikola Tesla a projekt Wardenclyffe

Nikola Tesla, projekt Wardenclyffe a konspirace

Odhalil Nikola Tesla volnou energii?Je celkem smysluplné, že kdyby měli všichni čistou energii zadarmo, zkrachovaly by všechny ty firmy, které vydělávají na tom, že energii prodávají. Nikola Tesla už před více než 100 lety experimentoval s bezdrátovým přenosem elektřiny a “vytahováním energie odnikud”, neboli z éteru. On sám tomu říkal zářivá energie. “Bohužel” byl na svou dobu příliš vyspělým jedincem.

Existuje spousta zmínek o tom, že Tesla chtěl, aby všichni na Zemi měli energii zdarma. Byl financován Johnem Pierpontem Morganem – vlivným bankéřem. Vybudováním věže Wardenclyffe chtěl Tesla docílit bezdrátového přenosu energie a signálu (komunikace) přes Atlantik, ale Morganovi se se svými skutečnými záměry (energie všem zdarma) zpočátku nepřiznal, aby ho Morgan nepovažoval za blázna a peníze mu poskytl.

Morgan tedy Teslovi poskytl na projekt Wardenclyffe v roce 1900 nějakých 150 000 dolarů. Konspirace hovoří o tom, že když se mu Tesla přiznal ke skutečnému záměru svého bádání aby získal další peníze, zlý JP Morgan mu utnul financování, protože by přišel o zisky ze svého monopolu na měděné dráty, které vedly elektřinu napříč Amerikou. Očividně, kdyby měli všichni energii zdarma, Morgan by z toho nemohl těžit. Teslova laboratoř pak údajně vyhořela.

Když se v tom trochu porýpeme, tak můžeme dohledat trochu odlišnou informaci – totiž že Morgan Teslovi už na začátku řekl, že mu víc než 150 000 dolarů nedá. Když pak v roce 1903 Tesla prostředky vyčerpal a projekt stále nebyl dokončen, Morgan mu dle původní domluvy jednoduše už nic nedal. Jako bonus do toho všeho byla v roce 1903 krize (ehm), tudíž bylo náročné sehnat jakékoli financování jinde. A v neposlední řadě taky bezdrátového přenosu informací přes Atlantik – konkrétně písmene “s” v morseově abecedě – ve stejné době úspěšně dosáhl Guglielmo Marconi.

Na zdravém rozumu pak zbývá vyhodnotit, nakolik by pro JP Morgana – jednoho z nejvlivnějších bankéřů světa – byl skutečný problém Teslovi poskytnout další finance.

Jak Tesla věděl o Éteru?

O čem už se tolik nemluví, je Teslův zájem o staré hinduistické texty – Védy, neboli knihy poznání. Védy popisují historii, náboženství a filozofii a to jak v rovině hmotného světa, tak v rovině toho nehmotného. Když se Tesla kolem roku 1896 seznámil se Swámím Vivekanandou a jeho prostřednictvím s Védskými knihami, byl uchvácen jejich výkladem Prány a Akáši jakožto původním zdrojem všeho v existenci.

Další zajímavou informací je možnost, že Tesla mohl mít sny nebo vidiny, díky kterým byl schopný částečně rekonstruovat pokročilou technologii využívanou v Atlantidě.

Teď je pravá chvíle prozkoumat, jak dávné civilizace mohly využívat vyspělé technologie.

Vyspělé technologie a dávné civilizace na Zemi

Když jsem začal psát tenhle článek, doufal jsem, že na tohle téma nedojde. Jak vidno, byl jsem opět sveden okolnostmi. Pořád myslím, že je to natolik obsáhlé téma, že by si zasloužilo ne jen jeden zvláštní článek, ale rovnou celou sérii. Udělám co je v mých silách, abych zmínil jen to, co je pro hlavní téma aktuální.

Nevysvětlené otazníky

Asi každý slyšel o tom, jak vědci stále nechápou, že někdo v minulosti postavil pyramidy v Gíze, když to nesvede ani moderní technika. Příliš se nehovoří o podobné otázce kolem staveb v Tiahuanacu nebo Puma Punku v Bolívii. Některé stavební kameny tam váží přes 200 tun! Má někdo lepší nápad, jak se mohly takové kusy dostat z údolí vysoko do Andských hor, než za použití antigravitačních zařízení? Nebo třeba díky opravdu, velmi, velmi koncentrované mysli jedné jediné bytosti?

Zajímavé je, když se podíváme na rozmístění starověkých staveb po světě:

Celosvětová síť starověkých staveb

Na mapě to není tolik vidět, protože když se snažíte kouli rozložit na placku, vždy vzniknou nějaké nepřesnosti. Každopádně lze vypozorovat určité linie táhnoucí se napříč planetou. Nebo podezřele pravidelné trojúhelníky. Stejně tak jsou zarážející určité podobnosti některých staveb a stejné symboly, které naleznete na různých velmi vzdálených místech. Jednoduše to vypadá, že naši přátelé v minulosti spolu nejen komunikovali, ale i spolupracovali.

Zajímavé jsou též léčivé a energetické vlastnosti pyramid. Pokud má pyramida určité proporce, lze ji využívat pro směřování a koncentrování energie. Maximálně zjednodušeno – existují náznaky a důkazy, že pyramidy (ať už ty v Gíze, Číně, střední Americe, údajně nově objevené v Bosně nebo zikkuraty v Mezopotámii) mohly fungovat jako generátory, nebo posvátná místa pro zasvěcence, kteří se rozhodli nastoupit cestu vyššího poznání.

Samozřejmě, vyvstává otázka Jak? Jak mohly staré civilizace mít takové znalosti?

Když se podíváme na další materiály a ideálně to nakombinujeme s vlastní intuicí, dává smysl, že zde muselo být nějaké pojítko. Mohla to být civilizace Atlantidy? Nebo jiná předchozí? Některé zdroje uvádějí, že Egypťani a Toltékové (a také jejich potomci – Olmékové, Mayové a Aztékové) pocházejí původně z Atlantidy a zachovali si některé vědění této vyspělé civilizace. O tom svědčí jejich nadčasové poznání pohybu vesmírných těles, matematiky, nebo biologie. Co se tedy stalo s Atlantidou?

Atlantida - využívali volnou energii?

Atlantida, krystaly a Pád

Pokud jsou pro vás tyto informace nové, je možné, že vám nebudou dávat smysl. Pokud si pamatujete, co bylo dávno zapomenuto, nic nového zde nenajdete. Pokud se na to cítíte, uvnitř rozjížděcího rámečku jsou informace o tom, jak byly vyspělé technologie využívány v minulosti na této planetě:

Pád Atlantidy a Vědomí Jednoty

O Atlantidě bylo již mnoho zdokumentováno. Nemá cenu psát znovu, co již bylo řečeno, proto jen stručné shrnutí.

Mnozí z nás tu byli a co se tehdy odehrálo, v sobě máme dodnes. Pro veškeré zapomínání existuje důvod a méně příjemné vzpomínky se nevrátí, dokud nenadejde jejich čas. Dávno je tomu, co byla úroveň Vědomí na této planetě vysoko nad úrovní, která tu je teď. To neznamená, že byla “lepší” z pohledu lidského vnímání, ale byla více v harmonii se životem a vesmírnými zákony.

Napříč Atlantidou byla vybudovaná Krystalová Energetická Soustava, která poháněla veškeré budovy a stroje té doby. Některé krystaly byly v chrámech. Jiné krystaly byly rozmístěny v trojúhelnících spojených tyčemi ze slitiny zlata a mědi, pod velkými kupolemi, které bylo možno nasměrovat pro příjem energie z hvězdných, slunečních nebo gravitačních energetických vln. Tato zařízení bylo též možné používat pro plnění zemních proudů specifickými spirituálními frekvencemi a jejich následnému udržování.

Nad Atlantidou se také vznášel poloprůhledný Krystalický Satelit, zmiňovaný jako “druhý měsíc”, který přijímal, zesiloval, upravoval a odrážel zpět energii z pozemních krystalů k prospěšným účelům. Energie byla využívána například k urychlenému a kvalitnímu růstu zemědělských plodin, stejně jako pro harmonizaci prostředí v nemocnicích, školách, kancelářích a továrnách pro vytvoření pocitu blahobytu a zesílení schopností potřebných pro dané místo.

MY SAMI jsme přistoupili na modifikaci, která vedla k postupnému propadu vědomí do hustoty třetí dimenze, ve které se právě nacházíme, včetně všeho co s tím souvisí. Jak lépe poznat, co je bezpodmínečná Láska a univerzální Propojenost, než zažít jejich pravý opak?

Jakto, že se tyto znalosti nepřenesly do dnešní doby? Pokud je to skutečné, tak proč stále používáme “primitivní” způsoby dopravy a získávání energie a ničíme přitom planetu, po které chodíme?

Odpovím otázkou: jak lépe ovládat celou planetu, než přesvědčit všechny její obyvatele o minulosti, která veškeré vyspělé starověké civilizace popírá a navíc všechny poutá hlavně k materiálním potřebám? Jsme obyvatelé fyzických těl a musíme se o ně každý den pečlivě starat. Dává vám smysl, že když máte plné ruce práce s tím abyste uživili sebe (případně rodinu), nezbyde vám čas ani energie, abyste řešili pyramidy, Atlantidu, duchovní život, nebo původce toho všeho?

Tesla nebyl sám, kdo byl někomu nepohodlným. V uplynulém století byla spousta vědců v oboru volné energie pronásledovaná.

Pronásledovaní vynálezci volné energie

Lester Hendershot – 28. února 1928 se tento vynálezce dostal na titulní stránky novin se svým bezpalivovým generátorem, za jehož pomoci se podařilo poprvé v historii lidstva přeletět Atlantik bez doplnění paliva. Jeho generátor využíval magnetického pole Země. Údajně měl ve svých 20 letech sen, v němž mu přišel tento nápad, pak ho ale na pár let zapomněl a zabýval se jím až když chtěl svému synovi opravit letadélko na dálkové ovládání.

Krátce po své chvilce slávy byl dle zpráv zasažen 2000V bleskem ze stroje, se kterým pracoval několik let, a to mu údajně způsobilo ochrnutí končetin a patra (tudíž nemohl mluvit), načež zemřel na následky něčeho, co se jevilo být sebevraždou.

Na konci článku naleznete nějaké zajímavé podrobnější dokumenty ke stažení :)

John Hutchison – vyrobil baterie na volnou energii a experimentoval s antigravitačními zařízeními dle Teslových objevů. Na jeho laboratoř bylo provedeno několik zátahů policejních jednotek a vládních úředníků v letech 1978, 89 a 2000.

Eugene Mallove – inženýr z MIT a Harvardu, redaktor magazínu Infinite Energy, zabývající se teoretickou i praktickou částí vývoje nových technologií. V roce 2004 byl za nejasných okolností zavražděn.

Adam Trombly – pozván demonstrovat svůj generátor energie využívající magnetické toroidní pole do OSN a Amerického Senátu, podkopán Bushovou administrativou, přístroj zabaven.

John Bedini – vyrobil zařízení na dobíjení baterií, které vyprodukovalo víc energie než spotřebovalo – po veřejné prezentaci r. 1974 kde řekl že je chce nabízet za nízkou cenu, byl napaden ve své laboratoři a přísahal že už se jejich vývoji nebude věnovat.

Dmitrij Petronov – sestra tohoto ruského vynálezce zveřejnila zprávu, že její bratr vynalezl baterii o velikosti krabice od bot a po dobu jednoho roku byl schopen s tímto zařízením zásobovat celou svou domácnost. V ruské vojenské laboratoři předvedl začátkem roku 2009 své zařízení, kde mu doporučili, aby jej vylepšil podle amerického vynálezu, aby tak zajistil delší životnost baterie. V únoru 2010 Dmitrij záhadně zmizel a poté (pravděpodobně) jeho mrtvé tělo bylo nalezeno v řece Volze.

…a seznam by mohl pokračovat dál a dál a dál. Ať už to byly generátory využívající permanentní magnety, rozklad molekul vody na vodík a kyslík, nebo třeba studenou fúzi, nalezneme bezpočet příkladů, kdy někdo tyto vynálezce pronásledoval a měl velkou snahu, aby se informace nedostaly k široké veřejnosti. Asi není potřeba rozmazávat fakt, že kdo má hodně peněz (alá ropný průmysl), má taky hodně vlivu.

A jaká je situace dnes? Odvážní lidé stále v tomto oboru pracují, protože mají vizi planety Země jakožto místa, kde život prosperuje a ne kde se obyvatelé planety navzájem vykořisťují s výmluvou, že to je přirozené a jinak to nejde.

Hodně pozornosti v poslední době získal Íránec Mehran Tavakoli Keshe.

Kdo je Mehran Tavakoli Keshe?

Mehran Tavakoli KesheM.T. Keshe je nukleární fyzik původem z Íránu. Výzkumu interakce částic se věnuje zhruba 40 let a musel odejít z univerzity, protože mu nestačil výklad učebnic. Mimo jiné třeba to, že konvenční věda stále není schopná vysvětlit působení gravitace. V současné chvíli to nemá lehké, protože na něj a jeho rodinu byly spáchány už tři (neúspěšné) atentáty a má v rukou důkazy, že za tím stojí belgický král. Když tohoto pána uslyšíte mluvit, po nějaké chvíli dojdete k tomu, že kromě exaktní vědy se hluboce věnuje duchovnímu poznání a má jasno v tom, jak věci fungují “zpoza scény”.

A čím je vrchnosti tak nepohodlný? Tím, že též velmi usiluje o to, aby všichni měli přístup k energii zdarma. Ale jeho vize jde mnohem dál. Jeho záměrěm je také to, aby se lidé této planety probudili k tomu, kým skutečně jsou a o čem je vlastně náš pobyt tady. Že můžeme celou naši zkušenost existence na Zemi povznést na úplně novou úroveň, kterou si momentálně asi ani nejsme schopní představit.

Nejde tu jen o to, abychom měli energii zadarmo a mohli jíst a pít kdekoli zrovna budeme, aniž bychom si museli něco brát sebou. Jde tu o procitnutí k tomu, čeho všeho jsme jako Duše ve fyzických tělech schopní a co všechno, nejen ve vnějším světě, ale především v nás samých, je tu ještě k objevení.

Keshe má taky spoustu odpůrců, kteří jako hlavní argument uvádějí, že oficiálně ještě nikde žádný svůj vynález nepředvedl. Vzhledem k situaci v tomto oboru se tomu ale nelze divit. Údajně jen jednou dal dopředu vědět, že jedno ze svých zařízení předvede – následně ho navštívili “muži v černém” a tak trochu jeho snažení sabotovali.

Další výtkou na jeho adresu byla poznámka, že když si může vyrobit jakýkoli materiál, proč si nevyrobí zlato, místo aby žádal finance od lidí? Tento dotaz Kesheho asi trochu rozlítil, protože to podle jeho slov byl znak nejvyšší ignorace. On sám nikdy neoslovil žádného investora, protože nechce, aby nějaký jedinec či skupina měli hlavní slovo v jeho nadaci. Jeho snahou je, aby jsme i my lidé tvořící pomyslný spodek pyramidy, přiložili ruku k dílu. Nikdo za nás naši práci neudělá.

Keshe také napsal několik knih, kde popisuje mechanismy fungování částic na subatomární úrovni a na úrovních jemnějších realit. Údajně je vše psáno takovým stylem, že to může pochopit i laik.

Web Nadace Keshe včetně diskuzního fóra, podrobnějších informacích o knihách a jeho dalších projektech a možnosti darovat finanční příspěvek naleznete na http://keshefoundation.org/

V roce 2012 Keshe poslal asi třem čtvrtinám všech světových vlád nabídku ke spolupráci. Žádal o zázemí pro svůj výzkum výměnou za patenty na svá zařízení. Jediná Itálie odpověděla kladně. V současné době je tedy nyní skupina tzv. Knowledge seekers neboli Hledačů poznání (kam Keshe řadí i sebe) umístěna právě tam – ve Spaceship Institutu, neboli Institutu Vesmírné lodi. Hledači poznání mezi sebou momentálně sdílejí poznatky a nadále je šíří mezi ostatní lidi. Spaceship Institut v brzké době bude přijímat další studenty a jejich oficiální web je k nalezení na http://spaceshipinstitute.org/

Letos v březnu Keshe naznal, že je čas zveřejnit obsah USB klíče se všemi jeho patenty, který původně v roce 2012 posílal zastupitelům vlád. USB klíč obsahuje informace v patentovém jazyce, tudíž je potřeba být obeznámen s jeho knihami. Obsah Kesheho USB klíče je ke stažení na Google Disku.

Než naťuknu, jaká je situace v České republice, podíváme se, co zajímavého se aktuálně děje na poli volné energie ve světě. Slyšeli jste už o QEG, neboli Generátoru kvantové energie?

Generátor kvantové energie alias QEG – další skok pro lidstvo?

Generátor kvantové energie - QEGSkupina s názvem FixTheWorld dlouho a usilovně pracovala na vývoji zařízení na volnou energii podle Teslových návrhů. Postupně také vychytávali některé drobnosti, aby byl generátor použitelný v podmínkách dnešního světa. Nyní dali tyto konstrukční plány volně ke stažení, aby kdokoli, kdo se na to cítí, si takové zařízení mohl sestavit. Z jejich blogu:

Běžný rodinný dům potřebuje k provozu 5-10 KW energie.

Běžný generátor spotřebuje 15 KW, aby vyprodukoval 10 KW. Abychom získali těchto 15 KW, spoléháme na ropu, plyn, uhlí a jiné zdroje, kterými lze počítat zisk energetického průmyslu.
Před 130 lety Nikola Tesla vymyslel a patentoval generátor, který potřeboval 1 KW vstupní energie a byl schopný vyrobit 10 KW na výstupu. Jeho patent je nyní dostupný veřejnosti.

Jak QEG funguje?

Nejdřív je potřeba energie pro nastartování motoru o síle jednoho koně. Motor roztáčí rotor v jádru generátoru. Unikátně nastavený oscilační obvod v jádru generátoru pak vyvolá rezonanci. Poté může vyprodukovat až 10 KW energie, z níž část lze přepojit a pohánět motor. Pak lze generátor odpojit od původního vnějšího zdroje a zařízení už se pohání samo.

Jak byl QEG vytvořen?

Jednou z hlavních postav za organizací FixTheWorld je James Robitaille, který má přes 30 let zkušeností s inženýrstvím. Stálo to nějaké to studium, výzkum a hlavně intuici a pak stačila 1 hodina s organizací, která přes 20 let tato zařízení stavěla (a potlačovala jejich zveřejnění), aby došel na to, jak vše funguje.

1000 lidí věřilo organizaci FixTheWorld a darovalo jim peníze, aby vyrobili prototyp. Když 25. března 2014 FTW dosáhli rezonance, zveřejnili konstrukční plány.
Jejich účelem není dokazovat existenci volné energie, ale vyrábět tato zařízení a hlavně školit další školitele – jejich prostřednictvím pak postupně bude prokázáno, že jde o skutečnost a že takové generátory můžeme mít všichni.

V prvních 24 hodinách si plány stáhlo přes 20 000 lidí. Pak už se to tak rozšířilo, že ani nelze sledovat skutečná čísla. Odkazy ke stažení jsou k nalezení na konci článku.

Abyste si nemysleli, že to bylo snadné…

Tito lidé pracovali na zařízení od září 2013 a za tu dobu museli překonat hodně překážek. Nejsou to zbohatlíci, mají dluhy jako většina z nás, a proto započali kampaň na sehnání peněz. Od momentu kdy ale vstoupili do arény volné energie, se stali terčem. Jak ve veřejném, tak v soukromém životě.

Za to, že se snažili lidstvu přinést zařízení, které úplně převrátí pravidla hry, dostávali jednu nadávku za druhou a výjimkou nebylo ani vyhrožování smrtí.

Spousta lidí, kteří věděli o fungování těchto zařízení po nich chtěli enormní částky se záměrem neprozradit všechny informace – aby se vrátili a znova platili. Někteří milionáři slíbili financování, ale slovo nedodrželi a jen je připravili o čas a energii. Další jedinci se snažili celý vývoj zhatit nebo aspoň zpomalit, protože podle nich „na to lidstvo ještě není připraveno“.
Naštěstí se ale našlo spousta těch, kteří celý vývoj podporovali. I díky nim k tomu teď my máme přístup.

A jak FTW postupuje teď?
Tým FTW proškolil zájemce na Taiwanu, v Maroku, Německu, Pensylvánii, Orlandu a chystají se brzy předvést zařízení i v Británii.

Takto vypadalo dosažení rezonance v Maroku:

Dosažení rezonance a odpovídající reakce na dalších místech můžete zkouknout na Youtube:
Rezonance v Pensylvánii
Rezonance na Taiwanu
Rezonance v Německu

A co bych to byl za vlastence, kdybych nezmínil co se děje v Česku?

A jak se daří volné energii v Česku?

Volná energie v České republice

Zlatý český ručičky, říká se. V minulosti tenhle náš národ dokázal opravdu neuvěřitelné věci. A tím myslím jak pozitivní, tak negativní. Nechci nikoho vyzdvihovat ani shazovat, dokud dostatečně neprozkoumám informace, každopádně asi všichni víme, jaká je v České Republice obecně psychika. Jaké řešíme problémy a jak se na nich kolikrát zasekneme, místo abychom viděli věci s odstupem a zaměřili se spíš na Řešení, než na Problém.

Samozřejmě nemůžu mluvit za všechny, jen za tu část lidí, kteří mi v tomhle mém zatím docela krátkém pobytu tady na Zemi zasáhli do života. Ale z toho co jsem vstřebal je mi jasné, že i náš nárůdek umí být zatraceně houževnatý, když na to přijde. Ať už je řeč o husitech, atentátu na Heydricha, hokeji, nebo chlastání :)

Rozhodně tady ale nechci podporovat oddělenost od “příslušníků jiných ras či národů” – ať se vám to líbí nebo ne, jsme všichni součástí jedné lidské rodiny. Jen poukazuju na to, že jsme schopní se tady neuvěřitelně vyhecovat až k nadlidským výkonům (proč mě zase napadají souvislosti s chlastáním a hulením..)

Abych to tedy zapojil do hlavního tématu – v části o panu Keshe jsem popisoval skupinu hledačů poznání, která momentálně pobývá v Itálii. Je složená z lidí z nejrůznějších koutů světa a je mezi nimi i jeden zástupce z Česka – Marek Ištvánek. Ten pořádá workshopy po Skypu pro další zájemce a sdílí nejen postup skupiny a na čem zrovna pracují, ale také praktické informace pro vlastní budování těchto zařízení. Pokud byste si chtěli poslechnout záznamy z předchozích workshopů, jsou k nalezení na youtube.

Máte-li zájem se víc zapojit do dění kolem volné energie, dobrým začátkem by mohly být Facebookové skupiny, kde můžete Marka a ostatní zainteresované přímo kontaktovat:

Keshe foundation – CZ/SK Facebook skupina
Voľná energia – SK Facebook skupina

Na Youtube jsem taky narazil na dvouhodinový rozhovor se dvěma dalšími Čechy, kteří byli přímo u Kesheho, nicméně video už je teď buď smazáno, nebo nastaveno jako soukromé. Každopádně když si vyhledáte Akademii Soběstačnosti, naleznete další zajímavé související informace a videa.

Jeden Čech – jmenuje se Dan a je z Mělníka – taky před nějakou dobou vyvolal rozruch, když zveřejnil video, kde pomocí prodlužky a zapalovače vytvořil obvod na volnou energii. Na video můžete mrknout tady:

Později přiznal, že šlo o podvrh, aby upozornil na celou tematiku volné energie. Když ale navštívíte jeho web, zjistíte, že je to velice zručný člověk – kdoví, jestli neví víc, než tvrdí?

Pomalu se blížíme ke konci. Čas na závěrečné myšlenky a další materiály.

Myšlenky na závěr

Takže proč pořád nemáme tyhle zázračné technologie? Není to jen o tom, že vlivní lidé se zuby nehty drží svých vydobytých elitních pozic. Velký podíl na tom máme i my – především proto, že tuhle změnu nepožadujeme. Tím neříkám, že máme jít do ulic a demonstrovat před budovami vlády. Někdy to může pomoct, někdy ne, ovšem když už na to dojde, mohou převládnout emoce a i ušlechtilé záměry se mohou změnit ve zbytečnou destrukci.

Asi je zřejmé, že kdyby se dostaly tyto vynálezy do všech domácností, byl by to úplný obrat. Naprostá změna pravidel hry.

Když by najednou byla všude energie, kterou by nikdo nemohl “vlastnit” a prodávat, byl by to také pořádný zásah do našeho naprogramovaného přesvědčení o tom, že v prvé řadě musíme bránit sami sebe před zlými spoluobčany a bojovat o vlastní přežití v tomhle nepřátelském světě, kde nám údajně každý jde po krku.

Nepřipadá vám, že nezodpovědný druh, jakým se zatím lidská rasa zdá být, nedostal k těmto pokročilým technologiím přístup z určitých pádných důvodů? Myslím tím hlavně zodpovědnost. Vůči sobě navzájem, vůči planetě a vůči veškerému životu.

Očividně tyto nové technologie nebudeme moci globálně přijmout, dokud nedospějeme k tomu, že nemá smysl je používat k obohacování jednotlivce nebo skupiny na úkor druhých, nebo je používat k ničení čehokoli živého. No řekněte – dali byste dítěti do ruky světelný meč?

Utopie, nebo vědomý krok na další stupeň vývoje?

Volná energie - přechod do Zlatého věku?

Představte si svět, kde mají všichni přístup ke všemu, co potřebují pro život, aniž by museli někomu platit. Svět, kde si všichni uvědomují, že vše je v nich a oni jsou ve všem. Kde každý ví, že jak smýšlí o ostatních a jak vůči nim jedná, je jako smýšlení a jednání vůči sobě samému. Svět, kde každý má svobodu se věnovat se všemu, co ho baví a rozvíjet svoje jedinečné talenty, se kterými se sem každý z nás narodil. A eventuelně je darovat světu a podílet se tak na jeho vývoji.

Není to jen zbožné přání několika jednotlivců, nebo skupin. Stojíme na prahu doby, kdy je potřeba se rozhodnout a přiklonit se k jedné straně. Buď budeme pokračovat stejným způsobem jako doteď a podřezávat větev sami pod sebou, nebo se oprostíme od strachu a vykročíme do neznámého teritoria Vědomí Sjednocenosti a vezmeme naše životy a s nimi celou planetu na další stupeň evoluce. Byl bych upřímně rád, kdybych se jednou mohl ohlédnout za tímhle obdobím a s úsměvem říct svým dětem, že jsme neselhali. Že nedošlo k další globální katastrofě, která by ponořila naši civilizaci pod hladinu oceánu a zahladila po ní většinu stop.

Jsme s planetou propojení víc, než teď můžeme vnímat. Nejen mysleme, ale hlavně JEDNEJME podle toho. Nikdo to za nás neudělá.

Díky za přečtení :)

Ke stažení – postav si sám! (nebo sama)

Hendershotův generátor – info a návod (Anglicky)
Hendershotův generátor – seznam součástek (Anglicky)
Hendershotův generátor – schéma zapojení
Hendershotův generátor – videonávod na zapojení (Youtube, Anglicky)

Praktický průvodce volnou energií – 42 Mb, 2572 stran, Anglicky

Další 4 dokumenty ke generátorům volné energie a motorům na vodík

QEG – Quantum Energy Generator user manual ve slovenštině – původně z http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/03/25/qeg-open-sourced/

Dodatečné dokumenty o nadaci Keshe

Neznámá pravda o společnosti Keshe Foundation – 2014 – částečně v Češtině (původně na https://docs.google.com/file/d/0B8PjXNd8SC0VUWRLTkVRTWFBS1U/edit)
Kesheho dopis mezinárodnímu soudu v Haagu pro podporu zastavení pronásledování vynálezců, včetně jmen Kesheho hlavních odpůrců (původně na https://docs.google.com/file/d/0B5adc43O6AoRdVRLUVVZaTJPWGc/edit)
Keshe – Where does the humanity go from here on?

Zdroje

CZ
http://www.hyperkrychle.cz/bearden.html – pohled odpůrce volné energie
http://kopecky.rtyne.net/new_energy/lindemann.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Védy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graviton
MELCHIZEDEK, Drunvalo. Prastaré Tajemství Květu Života: Svazek 1. 2008, Pragma, s. 19-22

English
Dr. Hal Puthoff – Hidden Energy (Youtube)
http://en.wikipedia.org/wiki/J._P._Morgan
http://phys.org/news/2014-03-elusive-graviton.html
http://www.nytimes.com/2009/05/05/science/05tesla.html
http://thelibertarianrepublic.com/evil-capitalists-prevent-nikola-tesla-creating-free-energy/
http://aetherforce.com/the-defiance-of-nikola-tesla/
http://www.mountainman.com.au/aether_1.html
http://www.ufoevidence.org/documents/doc172.htm – Top 10 Ancient Civilizations with advanced technology
http://beforeitsnews.com/science-and-technology/2012/09/the-ancient-airships-of-atlantis-2464414.html
http://coupmedia.org/atlantis-2701
http://www.thenewearth.org/The Fall of Atlantis.html
http://www.teslaenergy.org/atlan.html
http://blog.world-mysteries.com/science/atlantis-questions/
http://www.spiritofmaat.com/announce/meg.htm
http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm
http://www.dailyspeculations.com/wordpress/?p=4808
http://hopegirl2012.wordpress.com/
http://www.greenoptions.com/t/4210/dimitri-petronov-another-plasma-battery-technology-inventor-found-dead-in-river

Obrázky
http://192.211.49.220/- Free Energy/Sergej Dynatron/Schematics/2kW device/Misc/
http://www.fotopedia.com/items/flickr-2797313249
http://charlesfrith.blogspot.cz/2011/06/nikola-tesla-how-ge-edison-and-jp.html
http://adventureofgod.blogspot.cz/2013_08_01_archive.html

Tomáš / Jankoš

Tomáš / Jankoš

Když jsem v roce 1990 vylezl na svět zadkem napřed, bylo jasné, že prostě budu celý život dělat věci jinak. Mám představu, jak spoluvytvářet ideální svět a vím, že se můžu spojit s lidmi co to cítí stejně.
Tomáš / Jankoš

Latest posts by Tomáš / Jankoš (see all)

46 Comments

 1. Ahoj, já bych doplnil ještě svého oblíbence, pana Searla http://www.searlsolution.com/ který za život taky postavil několik exemplářů generátorů energie, které byly schopny i levitace (nečekaný vedlejší efekt – několik prvních mu “odletělo střechou”), a které mu byly po různu zabavovány vládou. Jeden, na který mu běžela domácnost mu dokonce zajistil několikaměsíční pobyt ve vězení. Doporučuji dokument John Searl Story http://thepiratebay.se/torrent/5992216/The_John_Searl_Story . Peace

  Reply
  • Stejne QEG nefunguje. Vse je podvod. Witts kasiroval 100.000 US$. Kouknete cerstve Video:

   Reply
 2. Moooc děkuji za shrnutí, za info z poslední doby o Keshe o situaci v Čechách. Pěkné, sdílím.

  Reply
 3. Hendershot – takže jeho syn mal okolo roku 1928 lietadielko na diaľkové ovládanie, tak to je iný pán. Predpokladám, že to bol dvojplošník a on sám jazdil na hybridnom Ferrari

  Reply
 4. Zdravím, v článku mi chybí některé důležité informace. Zejména na jaké napětí musí být kondenzátory a na jaký výkon transformátory 1:5.

  Reply
 5. Musím jen suše konstatovat, že o fyzice a elektřině nic nevíte a šíříte bludy
  To, o co se současná věda opírá, jsou vědomosti získané mnoha generacemi a ověřené pečlivě prováděnými experimenty.Představa, že fyzikální zákony budované staletí za účasti nejlepších mozků lidstva se dají
  vyvrátit jediným naivním experimentem, a to ještě v případě, kdy stupeň vzdělání experimentátorů zdaleka nestačí na samotné pochopení těchto zákonů, konkrétněTermodynamiky a Maxwellových rovnic.

  Reply
  • jankoš

   Děkuji za komentář, berte článek spíš jako zprostředkovatele informací než přesvědčování někoho o něčem. Názor si už musí udělat každý sám, to ostatně připomínám na různých místech na celém webu. Nevím odkud víte o mém vzdělání ale Váš názor Vám neberu. Také Vám nemohu potvrdit ani vyvrátit, že lidé jako John Searl, Nikola Tesla a další jmenovaní nechápali zákony termodynamiky nebo Maxwellovy rovnice, protože jsem tyto lidi osobně nepoznal. Z historie můžeme vidět, že občas si lidé vědu spletli s náboženstvím, které se nesmí zpochybnit – není to až tak dávno, co jsme po několik staletí budovali představu, že Země je placatá. Zajímavé je taky zvážit, proč byli někteří vynálezci pronásledování, pokud jde jen o bludy, proč na Kesheho byly spáchány už tři atentáty anebo také tzv. “black budget”, neboli enormní sumy, které každý rok jdou do tajných projektů americké armády, o kterých veřejnost nemá ponětí. Přeji hezký den a otevřenou mysl ;)

   Reply
   • Vrať se zpátky na základní školu.

    Reply
   • Ahoj Jankoši, jak se ti daří na tvém projektu zařízení na volnou energii? Rád by jsem také investoval nějaké úsilí do vytvoření něčeho podobného a snažím se najít něco, co by jsem zvládnul. Proto hledám lidi z praxí pro radu.

    Reply
  • Jasne a kvantove fluktuace znamenaji ze vsichni najednoi dostanou rymu, hele ty ingenire neco ti povim ste pokrytcinepripoustite energii v dosazitelne.atmosfere ale honite se za casoprostorovym motorem kterej nam ma dovolit neumrit vekem na ceste wesmirem, nrpripoustite studenou fuzi a pritom stavite zhovadilost zvanou tokamaka pri jeho startovani nebrete zretel na to ze plazma ma taky kvantovy stavy proto vam to nemaka, skovavatese za maxwela a pritom vsude omilate einsteina kterej mu primo oponuje dete se vysrat a opravdovou vedu nechte nam amaterum stejne vetsina vynalezu poizitelnejch v beznym zivote vzesla z nasich rukou a ne z tech vasich rikate si asi no jo pubescent jeden namyslenem my mame LHC no a kcemu vam to je? ja mam repliku T.H Johnsonova magnetickyho motoru sice ma prd vykon asi 48w ale na tablet a mobily a sviceni ledkama to staci.. tesilo me Q,

   Reply
   • ty jsi ale magor

    Reply
  • Ach Danica ked tu sa je treba bavit o kapanek inej fyzike o ktorej pan Maxvell asi ani netusil ze take nieco moze existovat …
   Tak napr Nikola Tesla a jeho pokusy zo skalarnou eng dokazal ze sa da pouzit ako na utok tak aj na obranu
   Rusi to mali zmaknute uz v 60-tich rokoch minuleho storocia …
   Na nete je alebo skor bolo viac info na tuto temu,kto hlada najde…

   Reply
  • Dobrý den. Je prokázáno, že tzv. volná energie existuje, Už dnes je na tomto poznatku postaveno několik přístrojů. Další dokáží tuto energii změřit. Energie-prasíla byla známa lidstvu od nepaměti. A to na celém světě, kde byla též různě pojmenovávána. Prasíla vytváří strukturu Vesmíru, A není jenom, v různé intenzitě, všude kolem nás, ale máme jí též zabudovánu ve svém těle. Což vědí citlivci celého světa; podobně jako šamani, mágové. Energie-prasíla byla využívána k léčení a k energetické proměně krajiny (menhirové stavby, pyramidy), protože byla známa fyzikální podstata jejích dvou opačných složek. Na tomto poznání je založena celá řada energetických nauk jak v Číně, tak Indii. Jejich stáří činí až několik tisíc let. Více v mých knihách (cca 1500 stran a 700 bar. fotografií) o prasíle – Zpověď druida, Magická prasíla, Hledání prasíly, Tajemství prasíly 1 a 2 (kde je objevena její měřitelná fyzická podstata) a Bájná prasíla, v níž je bájemi doloženo, že tzv. Velký třesk byl poznán už před tisíci lety. Báje nám dokonce představují stav Vesmíru před Velkým třeskem – vejcem, které plulo oceánem mléka.

   Reply
  • Těch opravených nebo těch původních??? :-))

   Reply
 6. Tomáši, díky, za skvělej článek, moc mě nadchnul. Nejvíc ale obdivuju tvůj nadhled v souvislosti se situací. Sám mám nadhled už téměř všude, ale téma iluminátů (a jim podobných “samozvaných vedocích Zěmě”) mě občas chladným nenechá. Jak to vidíš do budoucna ty: Máš v plánu si postavit nějaký generátor volné energie? Miluju tuhle rychlou dobu, nedávno jsem se tak od všeho odprostil a zamyslel se, že bych přecijen ještě i v tomhle životě zakusil NewAge na vlastní kůži, ale nebyl jsem si jist, zda to stihnu… ale tohle mi celkem otevírá obzory :)))

  Reply
  • jankoš

   Adame, díky za komentář :) Tyhle tzv. elity jsou určité bytosti které “jen” hrají svoji roli – ve finále je rolí každého z nás expanze celku. Vše co se nám děje v nás aktivuje nějaké vyšší uvědomění, otázkou je jak se k tomu stavíme.

   Co se mě osobně týče, kultivuju svoji “technickou” i “uměleckou” část a mám zkušenost že když se člověk do něčeho naplno ponoří tak je schopen neuvěřitelných věcí. Nicméně moje momentální pozornost směřuje teď “o fous” jinam než přímo na tyhle technologie.

   Každopádně jak si trochu uvolním ruce tak budu pokračovat nejen ve stavbě Hendershotova generátoru, ale hlavně ve studiu Kesheho materiálů a komunikaci s lidmi co to rozvíjejí tady u nás – je sice fajn když věci fungují, ale osobně rád chápu i procesy, které se dějí na pozadí. Tudíž ať už vlastníma rukama, nebo s něčí asistencí, určitě směřuju ke způsobu získávání energie, který je udržitelný a bez negativního dopadu na tuhle krásnou planetu! ;)

   Náš život je naše zodpovědnost – všichni máme prsty v tom jak se věci mají a tuhle dobu jsme si nevybrali jen tak. Ať se daří.)

   Reply
 7. Dobry den, chcel by som len upozornit, ze podla niektorych zdrojov psychometrického typu (dialkove patracstvo v astralnom tele) je “afera Keshe” riadenou akciou tajnych sluzieb na diskreditaciu volnej energie v sirsom casovom horizonte. Takze budme opatrni a nie sklamani, ak sa nakoniec ukaze, ze cela “afera Keshe” skonci “neuspechom”, diskreditaciou temy a celosvetovym znechutenim zapojenych ludi…

  Reply
 8. Ty – jo!

  Reply
 9. Ano v něčem máte nepochybně pravdu. Není zájem, aby lidé měli energii zdarma, ale … Víte ku příkladu proč byly ty “mimozemské” technologie zničeny? Nebo lépe řečeno odvezené pryč z této planety?
  Řekněme, že jsem přišel s nějakou další konspirační teorií, můžete ji nazvat jak chcete, třeba teorie X. Myslíte si, že jsou lidé jako společnost připravené na to využívat tyto zdroje zdarma? Myslíte si, že by se nezačlo opět s boji o získání nadvlády nad lidmi kdyby se tyto společnosti “zázrakem” vzdali svého víc než štědrého korýtka? Kdo vlastně stojí za těmi kooperacemi? Já Vám to řeknu. Nejsou to žádné bájné bytosti, nejsou to mimozemšťané, ale jsou to lidi. Ano hloupí a nenasytní lidé, kteří chtějí víc a víc. Jim nestačí to, že si můžou za své peníze koupit cokoliv, oni potřebují víc a víc. A ve své hlouposti si už dokonce kupují místa na planetách obíhajících kolem slunce. Zdá se Vám to přitažené za vlasy? Bohužel je tak. Oni si nevidí díky své nenasytnosti ani do huby. A co myslíte, že se stane když je např. pozavíráte a dáte prostor pro své myšlenky? Prostě se najde někdo jiný kdo je okamžitě ve své hamižnosti nahradí. Takto to prostě je. Stačí se podívat na větší firmy (a vlastně i ty malé) jaký je tam boj o korýtka. A nemusíme chodit ani do těch firem. Podívejte se na náboženské skupiny, jejich lobbing o moc. To je imrvére to samé. Oni čekají na svého spasitele a upřímně kdyby přišel a řekl jim, že přišel tuto planetu změnit tak mu v tom horším případě zakroutí krkem, stejně jako se to stalo Kristovi. Nebo si někdo myslí, že by to bylo jinak? Jak dlouho ku příkladu trvalo církvi než se omluvili za Husa? Cca 600 let. No krása. A těmto “opicím” chcete dát do rukou “zbraň”, která má potenciál zničit tuto planetu?
  Myslíte si, že to Tesla nevěděl? Proč asi některé informace záměrně zničil? Proč Einstein tak nenáviděl vojenství? Takto bych mohl ve výčtu těch géniů pokračovat. Oni věděli moc dobře proč to utli. A já bych na jejich místě udělal totéž. I kdybych byl na místě mimozenšťanů tak bych tady už nikdy nic nevozil. Proč? Protože by se lidé začli znovu vraždit. Stačí si přečíst knihu “Továrna na absolutno” od Čapka. Tam je jasně vidět jací jsou lidé. Je to smutné, ale je to bohužel tak.
  Lidé nejsou na tyto technologie připraveni. Ne, že by se neměli tyto myšlenky aplikovat, v to není problém, ale nesmí se to dát lidem zadarmo. Prostě tady musí vždycky někdo “bdít” nad jejich hlavami a v pravém okamžiku říct “DOST”. Ano dost. Protože jakmile to zase chytne do ruky skupina co se rozhodne pomáhat tak jsme tam kde jsme byli před 2000 lety. Jenže to nesmí být opice co se “narodila” tady, ale člověk co má v hlavě rozum a ví čeho jsou lidé schopni. Navíc musí mít kontakty na síly, které to dokáží v pravém okamžiku zastavit. Prostě to musí být člověk z jiného světa co má v hlavě rozum. Ano opravdový rozum. Ne tunu sraček co se tady lidem biflují do hlavy, ale opravdový “selský” rozum. No a teď mi odpovězte na jednu otázku. Vy takového člověka znáte? :) Pokud ano tak bych se s ním rád viděl a řekl bych mu osobně s čím se bude potýkat. A moc se mu to líbit nebude.

  P.S.: Ještě taková drobnost. Pokud toužíte po změně tak se mrkněte na toto: goo.gl/QOSpFG (pro mobily: goo.gl/9syEvG). Popis zde: goo.gl/RuHGkB I když Vám to bude znít jako blábol tak toto je cesta ven z toho kde se lidstvo momentálně nachází.

  Závěrem řeknu asi toto “Možná jsem blázen, ale nejsem pitomý”.

  XMarek

  Reply
  • Rad si vas poslechnu stemi Opicemi jste memu mysleni velice blizko, Q

   Reply
 10. Oh opet chyba jen doplnim ano -Mehr(de)coni to zvladl se 17teslovo patenty ktere bezdovoleni obslehl Tesla byl tak slusny ze.mu jen napsal dopis aby se priste zeptal. 50 let post-morte byla teslovi uznana vsechna cest a prava abyl oficialne uznan jako prvni kdo zvladl dalkovy prenos informaci. Tak prosim splachnete te to ,,,,

  Reply
 11. Začnite sa zaoberať svojim vedomím a nie myslením. A vy páni “vedci” nemyslite toľko brzdí vás to, …ved ste vedci nie myslitelia…musíte zákony vyvracať nie ich potvrdzovať aby ste prišli na niečo nové..všetkým prajem veľa úspechov pri získavaní ekologickej energie.
  S pozdravom 0

  Reply
 12. vedomie je to čo treba skúmať…

  Reply
  • Svatá pravda

   Reply
 13. To že vývoj jde neustále dopředu můžu velice jednoduše dokázat.Naše společnost se zabývá energiemi.Vyvinuly jsme unikátní technologii která je 15x učinnější než klasická solární energie.Stačí nám jen světlo.V podstatě jakékoliv.Já vím k volné energii jako takové to má ještě daleko.Jen reaguji na článek Danica on 24. Červenec 2014 at 20:08.
  Všechno jde když se chce.Nám jde o to aby lidé měli energii zadarmo,pokud se zadarmo vyrobit dá.Když pominu pořizovací položky,tak se energie zdarma vyrobit dá.My jsme toho důkazem.

  pěkný den Honza

  Reply
 14. Dobrý den,

  nejdou stáhnout některé soubory, např.
  QEG – Quantum Energy Generator user manual ve slovenštině .
  Mohl bys je aktualizovat ?
  Děkuji
  Max

  Reply
  • Ani mne :D

   Reply
  • Tomáš / Jankoš

   Maxi, díky za info, zdá se, že web qeg.sk někdo sundal… povedlo se mi ale dohledat kopii a nahrál jsem to přímo sem – tady to snad nikdo nesundá :)

   Reply
 15. Dobrý den, cest k Volné energii je zřejmě mnoho. V těchto dnech na internetu otevíráme zcela nové zázemí, kde lze diskutovat (nejen) na toto téma. Leckteří z nás na takových zařízeních i osobně pracují. Viz http://www.omforum.cz/index.php?s=3

  Reply
 16. Tu máš,hraj sa !

  M

  https://www.youtube.com/watch?v=WwGgpoFYux0
  http://www.keshefoundation.org/new-horizons/dynamic-reactors
  http://www.ulozto.sk/live/xHD3Jrf/keshe-plasma-generator-experiment-cz-avi?showDialog=1&_fid=h76u
  http://inner-light.ning.com/forum/topics/vite-to-ze-jste-mnohem-vetsi-hlupaci-nez-si-vubec-dovedete
  http://inner-light.ning.com/m/blogpost?id=6370783%3ABlogPost%3A285423

  Tome niečo som sa snažil napísať, ale načo keď všetko už bolo napísané ..No ty si sa niekde stratil, je pravda že som tu už dlho nebol, lebo som bol v zahraničí .Možno nepoviem, nič nové ale tvoj web ma pomerne široký záber . Len tak na okraj osobne ma zaujíma,, FŠECKO “,čo môže alebo prispieva ,k slobode celku. Je veľmi fajn ,že sa tu schádzame VŠETCI, ktorí sme podľa iných ,,mierne trafení alebo čo viac nenormálne uletení”. Podľa môjho skromného odhadu nie je až tak ďaleko, doba kedy sa tí ,,iní” pre ktorých sme uletení, začnú na nás obracať o predtým ,,uletené rady”. Teraz je nové vnímanie ,,realít” nie logikou ,posudzovaním, vizuálnou kontrolou alebo tzv reálnym pohľadom … Dnes je v kurze POCIT a HRA ,pretože čas je alebo nie je? Každý si ho tvarujeme podľa vlastnej potreby realizácie, svojho životného scenára, na doskách v divadielku svet … Každý bez rozdielu farebného spektra našej pokožky, ako aj názorov máme šancu ho zmeniť, k lepšiemu. ALE … je tu to čomu sa hovorí, SNAHA v zmene myslenia alebo efekt X-tej opice ako pri pod kritickom, kritickom a nad kritickom množstve… Veď to určite poznáš, pritom VŠETKO je LEN v NAŠICH rukách,hlavách či SRDCIACH…

  Prajem Nám Všetkým Krásne Dni

  m:-)

  Reply
 17. Volná energie opravdu funguje, ale nejde o něco co nakopnu a ono to pojede do nekonečna. Přesto to dokáže utáhnout auto,nebo dokonce celý vlak! Jeden takový projekt mně už leží 10let v šuplíku, jenže nemám peníze na realizaci prototipu. Ale pokud funguje malý model, musí to fungovat přeci i ve velkém ne?

  Reply
  • Taková blbost! Překonal jsem se a jen z dlouhé chvíle jsem přečetl komentáře tzv. “zastánců volné energie”. Jde o “rádoby vzdělance” s konspiračními sklony, jejichž výlevy postrádají logiku, i základní vzdělání a kritické myšlení je jim na hony vzdáleno. Jde o povrchnost, která – zdá se – ovlivňuje i jejich charakter…

   Reply
  • Je na Vás nějaké spojení , Vaše teorie je moc zajímavá. napište mi prosím na email. kovoreits@seznam.cz

   Reply
  • ahoj, strašně moc rád bych se o tom tvém projektu dověděl o něco víc. Prosím napiš mi na mail zavrelhorolezce@gmail.com. Děkuju mockrát.

   Reply
 18. Kolik vědců jste kdy slyšeli mluvit o Duši?

  hodne. jenom ne ve vedeckych clancich, protoze na to zatim nemame vedecke prostredky – neumime to merit ani zachytit modelem. rict o nas vedcich, ze se vysmivame temhle myslenkam, je sprosta demonizace vedecke populace.

  Reply
 19. Tito naivní zastánci “čerpání volné energie” jsou “rádoby vzdělanci”, kteří podlehli – jak to bývá u primitivů – konspiračním teoriím! Dnešní fyzika je poměrně náročná a poradil bych: nemluvit o věcech, kterým nerozumíte..

  Reply
 20. Ach Ramon Ra a moon mas krasny nick ale dnesna teda sucasna fyzika je o niecom inom ako jej zauzivané odbocky ktore su na hony vzdialene od SKUTOCNEJ fyziky :-)

  Reply
 21. O generátoru SEARL jsem toho viděl a četl hodně, ale ještě nikde jsem to neviděl v akci, tedy v té levitační.

  Reply
 22. Ani neuvidíš. Searl je podvodník a proto, že je ročník 1932, tak už nás dlouho tahat za nos nebude. Jeho 15 kW generátor pro každou domácnost má speciálně vybuzené magnety, které NIKDO nedokáže napodobit. To by teda šlo. No ale pan Searl říká, že jeho první disk vyrobil v roce 1946 a že mu odlétl po proražení stropu a střechy neznámo kam. Jaké mohl mít prosím Vás magnety v roce 1946 ? A jaké že měl znalosti elektrotechniky a magnetismu 14 letý kluk ? Popřemejšlejte, jaké jste v oboru měli znalosti ve svých 14 letech ?
  Dokázali jste aspoň zapojit lampičku tak, abyste při jejím prvním zapojení do sítě nevyrazili pojistky ?
  Smůla, že ….. jsou to pohádky pro dospělé. Ty od pana Searla určitě !

  Reply
 23. Většina těch, co tu rádoby kritizují a hlavně zavrhují volnou energii – běžte se svými liberálními sluníčkovými komenty někam, nemáte ponětí o čem je skutečná věda, ale hlavně ne o tom jak funguje tato planeta, kdo jí řídí a jak tu vše s čím souvisí a proč se uznává jen to, z čeho jsou obrovské finance jen určitým mocnostem. Až to pochopíte a pochopíte o čem je volná energie, tak pak teprv tu pište vaše kydy…. nevíte o tom nic. Nemusím být inženýr, stačí mi dost vysoká inteligence a selský rozum, abych si ověřila a zjistila co jak je, a mohu napsat o mnoho lepší článek, i když i studium zabere několik týdnů, budu mít znalosti větší než 80% lidí, co to tu komentuje….

  Reply
 24. Ja si myslim ze perpetuum mobile a ine prevratne vynalezy uz boli davno vynajdene, len sa nikdy nezavedu do seriovej vyroby, skratka vsetky velke spolocnosti produkujuce fosilne paliva tomu vsemozne zabrania, tak isto boli vynajdene aj antigravitacne a bezreakcne pohony a taktiez pohony zakrivujuce casopriestor ako napr. warpov pohon a tieto vyspele technologie budu navzdy ulozene v prisne utajovanych archivoch.

  Reply

Leave a Reply