Život

Život je odrazem toho, jak na něj pohlížíme a velký vliv na něj má také kolektivní vědomí nás lidí – když všichni někde hledají nebezpečí, tak ho nejen vidí, ale hlavně ho spoluvytvářejí. Čím jsme uvědomělejší, tím spokojeněji můžeme jednat a žít v harmonii s celkem.

Vezměte život zpět do svých rukou

Už bylo řečeno mnohokrát, že změna světa začíná změnou sebe. Jste připraveni vzít život zpět do svých rukou a přijmout naplno svou sílu i zodpovědnost? Zní to docela jednduše, není-liž pravda? Změnit sebe a tím změnit svět. Lze se na to dívat jak čistě z pocitového...

Škodí sója zdraví, nebo prospívá?

Sója se často zmiňuje jako spásná náhrada živočišných bílkovin. O jejím negativním vlivu na zdraví a Zemi už se ale tolik nemluví. Víte, že klíč je ve fermentaci? Pro začátek bych rád zdůraznil, že mým záměrem není šíření strachu, ani matení čtenáře. Tento text je...