Jak skupinové meditace mění svět

Jak skupinové meditace mění svět

Mnoho lidí hovoří o propojenosti všeho a o tom, jak skupinové meditace mění svět. Už znáte výzkumy a statistiky, které tyto informace potvrzují?

Pojďme vrhnout trochu světla na toto kontroverzní téma.

Na jedné straně duchovně založení lidé tvrdí, že jsme všichni propojení, na straně druhé materiálně založení lidé nechápou, jak může myšlenka fungovat na dálku a jak bychom jen pouhou myslí mohli ovlivňovat jevy fyzického světa a požadují exaktní výzkum.

Ptal jsem se na tyto jevy psychologa Mgr. et Mgr. Jana Mareše, Ph.D. a v základu je v těchto záležitostech hlavním problémem empirické ověření dat. Nelze totiž znovu vytvořit naprosto stejnou situaci, zkoušet měnit některé její aspekty a sledovat, jak to ovlivňuje výsledek. Nicméně existují statistická data, která potvrzují, že dochází k synchronizaci, když se mnoho lidí soustředí na stejnou věc.

Tohle je samozřejmě v rozporu s materiální vědou, která bere jednotlivé předměty a bytosti jako oddělené entity. Rozvoj kvantové fyziky a zkoumání světa částic ale poukazuje na to, že tahle oddělenost je jen iluze. Ve světě částic se totiž odehrávají velice neobvyklé jevy, kde Newtonovská fyzika selhává.

Cílem tohoto článku ale není rozebírat kvantovou fyziku. Záměrem, jako obvykle, je podívat se na celou věc z vyšší perspektivy a obsáhnout pokud možno co největší obraz bez nějakých dramat, kdy uspokojíme potřeby našeho rozumu a možná se dostaneme i trochu za něj.

pokud-se-kazdy-osmilety-clovek-na-svete-nauci-meditovat-odstranime-nasili-behem-jedine-generace-citat-dalajlama-jedno.duchost

Nejdřív se podíváme na jádro a příklady, pak čísla a statistiky, následně na argumenty skeptiků, no a snad z toho ke konci budeme moudří. Pro přehlednost je článek rozdělen na několik podčástí:

Takže pojďme se podívat na základní tezi a konkrétní příklady.

Transcendentální Meditace, Maharišiho efekt a pokles násilí

Transcendentální Meditace (TM) je technika, kterou v západním světě začal od r. 1958 rozšiřovat Mahariši Maheš Jogi (1918–2008), původem z Indie. Slovo transcend znamená překlenout – tedy jde o to, dostat se svým vědomím za hranice fyzického těla.

Mahariši také předpověděl, že pokud odmocnina jednoho procenta lidí ve kterémkoli městě bude pravidelně provádět TM, tak to bude mít na celou populaci daného místa významný a měřitelný vliv – konkrétně na snížení zločinnosti (a celkově všeho negativního) a také povede ke zlepšení kvality života. Tento jev byl pojmenován Maharišiho efekt.

Pozn.: samotná TM vyžadovala 1 % lidí a následně novější technika TM-Sidhi vyžadovala pouze odmocninu 1 % lidí.

Poprvé byl tento fenomén pozorován r. 1974 a následně, r. 1976 vyšla vědecká studie, která ho potvrzovala. Ve 22 amerických městech s populací nad 25 000 lidí byla sledovaná míra zločinnosti a v letech 1972–1973 zde byl vypozorován pokles kriminality, vražd, sebevražd a počtu nehod oproti ostatním velkým městům až o 24 %. Následující studie ukázaly, že pravděpodobnost, že by šlo o náhodu, se dostala na 1:1000. To sice ještě pořád neznamená zaručenou jistotu, ale dál ve článku se podíváme na podstatně zajímavější čísla.

Samozřejmě, od r. 1976 byla provedena řada dalších výzkumů. Chcete-li se detailně podívat na některé další studie a jejich konkrétní výsledky, najdete je např. zde:
https://www.mum.edu/about-mum/consciousness-based-education/tm-research/maharishi-effect/Summary-of-13-Published-Studies

Jak meditace uklidnila válku v Mozambiku

V letech 1977–1992 zuřila v Mozambiku občanská válka a uvádí se, že v důsledku bojů a hladomoru si tento konflikt vyžádal až milion obětí. Země byla zdevastovaná a v takových případech bývá běžné, že vládu převezme zločinecká a zkorumpovaná vláda.

Nicméně, došlo k opaku. Podařilo se nastolit mír a postupně se Mozambik stal jednou z nejúspěšnějších afrických zemí. Mír se podařilo nastolit prezidentovi jménem Joaquim Chissano.

Všechny překvapil především svým citlivým a empatickým přístupem. Nešlo mu o prosazení vlastních zájmů, ani vnucení své autority. S povstaleckými silami, které chtěly svrhnout jeho vládu, začal vyjednávat s respektem a nabídl jim polovinu míst v mozambické armádě. Dal jim šanci získat moc diplomatickou cestou. Krom toho, v letech 1997–2003, se téměř 3 miliony lidí podařilo dostat z extrémní chudoby, což vedlo ke snížení úmrtnosti dětí pod 5 let o 35 % a a také 65% nárůstu dětí, které se vůbec dostaly do školy. Chissano a jeho schopnost dát stranou vzájemné rozdíly byly hlavním prvkem celé pozitivní změny.

Jak toho Chissano dosáhl?
V roce 1992 se Chissano naučil Transcendentální Meditaci a jakmile poznal její prospěšný vliv, naučil ji svou rodinu a představil ji i členům vlády a jejich rodinám. O dva roky později Chissano a generálové nařídili všem policistům a vojákům, aby meditovali dvakrát denně 20 minut. Navíc se TM naučilo dalších 16 000 vojáků a 30 000 civilistů. Podle ministra obrany, byl efekt naprosto fenomenální – došlo k poklesu kriminality, ukončení odporu mezi lidmi a nárust ekonomiky byl trojnásobný oproti všem předpokladům.

Výsledkem bylo příměří a rovnováha v přírodě i v mé zemi… Kultura válčení musí být nahrazená kulturou míru. Aby k tomu mohlo dojít, něco hlubšího musí být změněno v našich myslích a v našem vědomí, abychom předešli opakování války.
~Joaquim Alberto Chissano

Myslím, že není potřeba dále pochybovat o pozitivním dopadu meditace na uklidnění tohoto krvavého konfliktu.

Uklidnění hurikánu Patricia v Mexiku

23. října 2015 (ano před týdnem, v momentě psaní tohoto článku) zasáhl Mexiko hurikán Patricia. Podle zpráv šlo o nejsilnější zaznamenaný hurikán na západní polokouli vůbec. Hurikán kategorie 5, o rychlosti přes 250 km/h udělal všem Mexičanům nemalé vrásky.

Youtube: ‘Strongest Ever’ Hurricane Patricia Hits Mexico’s Pacific Coast | NBC Nightly News
Youtube: Worst Hurricane Ever Hitting Mexico – Here’s Why…

Hned po prvních zprávách se přes Facebook a další internetové kanály začala šířit výzva k hromadné meditaci pro zmírnění dopadu tohoto hurikánu. Není jasné, kolik lidí se meditace zúčastnilo, každopádně hurikán nebývale rychle ztratil na síle, nezanechal za sebou žádné oběti a celkově způsobil mnohem menší škody, než se původně předpokládalo:

http://www.usatoday.com/story/weather/2015/10/24/hurricane-patricia/74517864/

Mohla skupinová meditace způsobit uklidnění hurikánu? Kdoví… Někteří lidé předložili další ‘divokou’ teorii, že šlo o použití technologie HAARP. Možná se nám tahle událost ještě vybarví.

Woodstock

Legendární hudební koncert, kterého se v jeho první rok konání (1969) zúčastnilo podle různých odhadů asi 150 000 – 700 000 lidí, je také zajímavým příkladem ‘podezřele mírumilovných’ okolností. Z deníku jednoho z účastníků:

Když jsme dorazili domů, dozvěděli jsme se, že koncert byl v novinách největším příběhem víkendu. O Woodstocku bylo taky ohlášeno něco velice neobvyklého – očividně tam po celou dobu nedošlo k žádnému násilí (jiný report udává, že byl spatřen jeden pěstní souboj). Narodily se tři děti a došlo ke dvěma úmrtím – přibližně průměr, co se týče půlmilionového města. Ale město o takové velikosti by podle předpokladů mělo mít určitý počet zločinů během těch tří dnů a k žádným prostě nedošlo. Což bylo třetí zjevení Woodstocku – láska předčila očekávání. Došlo k zázraku – rozliční lidé co spolu byli v míru, a nikdo z těch co tam byli, na to nikdy nezapomene. ~Glenn Weiser

Pro srovnání se uvádějí ještě ročníky Woodstocku z nedávné minulosti, kde už docházelo k různým výtržnostem a násilí. Někteří hned začnou hlásat, že to způsobila konzumace drog, ale ta byla ‘standardem’ už na prvním ročníku. Novější ročníky Woodstocku, zdá se, jsou méně orientované na lásku – a podle toho taky nejspíš přitahují jinou sortu lidí.

To bychom měli pár příkladů. Teď se pojďme podívat na to, jak navzdory všem negativním zprávám, které se na nás každý den valí z médií, ve skutečnosti celosvětově klesá míra násilí.

Vzdor všem negativním zprávám, násilí ve světě klesá

Toto bude něco líbivého pro naše milé levé mozkové hemisféry, které mají tak rády čísla, grafy a statistiky. Je zajímavé podívat se např. na statistiky FBI, které jasně poukazují na to, že míra zločinnosti v USA klesá:

statistiky-fbi-pokles-nasili-usa-2005-2014
statistiky-fbi-pokles-majetkovych-zlocinu-usa-2005-2014

Když se podíváme na dlouhodobější vývoj v USA, sledujeme také pokles:

statistiky-nasili-podle-pohlavi-v-usa-1973-2003
Pozn.: tady by se mohlo zdát, že je to v rozporu s poklesem násilí způsobeným počtem meditátorů TM, ale nezapomeňme, že tady jde o souhrnnou statistiku všech měst USA.

Naopak, v Evropě oproti USA, zdá se, došlo k nárůstu násilí, i když zhruba od r. 2002 je také vidět pokles:

statistiky-zlocinnosti-eu-1970-2010

Co se týče statistických dat o kriminalitě, jsou tu různé okolnosti, které mohou zkreslovat výsledky – např. to, že ne všichni daný zločin ohlásí. Nebo to, že v jednom státě může být ‘majetkový zločin’ definován nějak a v jiném státě už je to ‘násilný zločin’. Když jsme si to pojmenovali, pojďme se podívat na možná vysvětlení.

Existuje několik různých teorií pro tyto trendy. Mluví se o lepší kooperaci policistů a vyspělejších technologiích pro odhalování zločinu. Hovoří se taky o celkovém zlevňování elektroniky do takové míry, že už se ani zlodějům nevyplatí krást, nebo o možném vlivu gentrifikace. Pozitivní vliv by samozřejmě také mohla mít vyšší míra vzdělanosti.

Jedna z teorií hovoří taky o tom, že za to může zákaz olovnatého benzínu, protože olovo údajně poškozuje ty části mozku, které regulují agresivitu. Prý to také koresponduje s nárůstem zločinu od 20. let kdy se začala rozšiřovat auta a následnému poklesu zločinnosti od r. 1970, kdy se začala šířit kampaň proti olovnatému benzínu.

Úbytek válečných konfliktů

Podle zpráv Projektu Lidského Bezpečí, Projektu Dat Konfliktů v Uppsale a Mírového Výzkumu v Institutu Oslo, za posledních 70 let také dochází celosvětově k významnému úbytku válečných konfliktů. Povšimněte si zejména poklesu kolem roku 1974, o němž padla zmínka v souvislosti s rozšiřováním TM:

statistika-ubyvajici-valky-ve-svete

 

Většina těchto zdrojů nemluví o možnosti, že by pokles násilí mohl být způsoben něčím takovým, jako jsou hromadné meditace. Zdá se tedy, že ještě pořád nemají tyto ‘metafyzické’ jevy dostatek pozornosti a pochopení…

Až se věda začne zajímat o nefyzické fenomény, udělá během jednoho desetiletí větší pokrok, než během všech předchozích století své existence.
~Nikola Tesla

Jako zajímavost přihodím, že už mnoho let se v americkém městě Fairfield ve státě Iowa ve dvou meditačních halách dvakrát denně schází celkem 3000–4000 meditátorů a společně se věnují TM. Jakýpak je asi jejich vliv na tuto situaci? Hmm…

Fairfield-meditacni-hala

Teď se ale podíváme na výzkum, který v podstatě neprůstřelně potvrzuje synchronizaci vědomí, když se mnoho lidí soustředí na jednu věc. Seznamte se – Global Consciousness Project alias Projekt Globálního Vědomí.

Výzkum a výsledky Projektu Globálního Vědomí

Global Consciousness Project (dále jen GCP) byl založen r. 1998 Rogerem Nelsonem na Univerzitě v Princetonu. GCP zkoumá vztah mezi velkými světovými událostmi (které ovlivňují mnoho lidí ve stejný moment) a mezi generátory náhodných čísel.

Tyto generátory jsou rozmístěny na vzdálených místech po celém světě a náhodně generují proudy jedniček a nul za pomocí tzv. tunelového jevu (quantum tunnelling). Tunelový jev v kostce: existuje určitá pravděpodobnost, že kvantová částice se ‘protuneluje’ skrz bariéru, přes kterou by se podle klasické fyziky vůbec neměla dostat. Na základě toho z generátoru vypadne buď jednička, nebo nula.

Za dobu existence tohoto projektu vědci zkoumali více než 480 velkých světových událostí a zjistili, že vždy, když se většina populace soustředí na stejnou událost (krize, oslavy, Nový rok, atd.), dochází k nějaké synchronizaci a generátory začnou generovat stejnorodé výsledky.

I když se nedá hovořit o definitivním závěru, tak šance že by šlo o náhodu, je po tolika získaných datech víc, než jedna ku trilionu. Tento graf ukazuje míru pravděpodobnosti. Čím je červená křivka položená výš, tím méně pravděpodobné je, že jde o náhodu:

projekt-globalniho-vedomi-graf-pravdepodobnosti-jednoho-vedomi-jedno.duchost

Aby byla nějaká teorie považována za ověřenou, statisticky by měla její pravděpodobnost jedna ku 3,5 milionu. Závěry GCP převyšují toto číslo už víc jak 285 000 krát. Zajímavé je podívat se např. na výsledky generátorů, když došlo k útokům na budovy World Trade Center a Pentagon 11. září 2001:

Synchronizace generátorů náhodných čísel při útocích 11. září 2001

Dle Nelsonových slov: “Můžeme vyvodit závěr, že skutečně existuje vliv vědomí na svět, jak ukazují nečekané vztahy mezi našimi náhodnými zařízeními. K něčemu dochází a nejpravděpodobnější vysvětlení je, že existuje propojenost vědomí na hluboce skrytých úrovních mezi lidmi a napříč různými místy planety.”

Samozřejmě, u veškerých statistických výzkumů je problém zjistit, zda nejde jen o nějaký ‘náhodný šum’ a případně nakolik mohla být naopak relevantní místa ‘hluchá’. Nicméně, nebudu nás už dál zatěžovat čísly a grafy a další průzkum nechám na Vás – na konci článku je seznam zdrojů a další literatury.

A konečně se dostáváme k samotnému závěru – argumenty skeptiků a závěrečné myšlenky.

Argumenty a protiargumenty

K nalezení je celá řada protiargumentů, hádek a urážek. Odpůrci vesměs vytýkají, že předložené výsledky postrádají kauzalitu – vztah příčiny a následku – čili jednoznačné potvrzení toho, že skupinová meditace skutečně vyvolala změny.

Maharišimu bylo také vytýkano, že se na TM materiálně obohacoval (což mu vytýkali nejen lidé na západě, ale i v jeho rodné Indii), že používal pavědu a že manipuloval lidmi.

Výzkumům ohledně vlivu skupinových meditací je pak vytýkáno např. používání vágních pojmů a nepřesných termínů, nebo to, že za těmito výzkumy stojí samotní propagátoři TM.

Samozřejmě, pokud má dotyčný nějaké nekalé úmysly, je dobré si ho proklepnout. Nicméně všichni tu jsme od toho, abychom obnovili spojení se svým vlastním vnitřním vedením a utvořili si svůj vlastní názor.

Skeptici (stejně jako propagátoři) mohou často sklouznout ke slepému následování toho, čemu se naučili věřit (nebo selektivně vidí jen to co chtějí), aniž by měli otevřenou mysl. Což může být způsobeno např. velikostí vlastního ega, nebo vidinou zisku. Tahle infografika částečně pokrývá některé prvky toho, co se hodí mít při argumentaci na zřeteli:

jak-nesouhlasit-konstruktivni-kritika-plytvani-energie-argumenty-hadky-vnucovani-nazoru-jedno.duchost.cz

Co si z toho vezmete, je zcela na Vás. Děkuji za přečtení ;)

svet-ktery-jsme-vytvorili-je-produktem-naseho-mysleni-citat-einstein

Zdroje

Skupinové meditace
https://www.mum.edu/about-mum/consciousness-based-education/tm-research/maharishi-effect/
http://maharishi-programmes.globalgoodnews.com/maharishi-effect/
www.bellinghammuse.com/meditation-is-activism/
http://peacefulwarriors.net/proof-that-group-meditation-can-change-the-world/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transcendentální_meditace (pozn.: v české verzi není žádná zmínka o Maharišiho efektu)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental_Meditation

Válka v Mozambiku a Joaquim Chissano
https://en.wikipedia.org/wiki/Mozambican_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Chissano
https://www.psychologytoday.com/blog/out-the-darkness/201212/can-meditation-change-the-world

Statistiky zločinnosti
https://www.fbi.gov/stats-services/crimestats
https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_the_United_States
http://www.robinainstitute.org/wp-content/uploads/buonanno-article-draft.pdf
http://thinkprogress.org/security/2013/12/11/3036671/2013-certainly-year-human-history/

Woodstock
http://www.celticguitarmusic.com/woodstock.htm

Global Consciousness Project
http://noosphere.princeton.edu

http://www.wfs.org/blogs/richard-samson/signs-connected-consciousness-detected-global-scale

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_tunnelling

Skeptické názory
http://skepdic.com/tm.html
http://skeptics.stackexchange.com/questions/19107/is-the-maharishi-effect-real
http://www.culthelp.info/index.php?option=com_content&task=view&id=851&Itemid=11

Úvodní obrázek
http://mindfulhappiness.org/2015/the-benefits-of-being-in-groups/

Tomáš / Jankoš

Tomáš / Jankoš

Když jsem v roce 1990 vylezl na svět zadkem napřed, bylo jasné, že prostě budu celý život dělat věci jinak. Mám představu, jak spoluvytvářet ideální svět a vím, že se můžu spojit s lidmi co to cítí stejně.
Tomáš / Jankoš

Latest posts by Tomáš / Jankoš (see all)

Leave a Reply